d38.jpg

PNIT-metodens historia

I USA föddes den tvärvetenskap som kallas PNI (Psycho-Neuro-Immunologi). Begreppet psykoneuroimmunologi myntades under 80-talet.

 

Psykoneuroimmunologi (PNI)

PNI handlar om hur psyket, nervsystemet och immunförsvaret samverkar. Många studier publicerades inom detta område under 1990-talet och det finns nu mängder av publicerade vetenskapliga rapporter som visar hur människors tankar och känslor påverkar nervsystemet, immunförsvaret och det endokrina systemet.


Från PNI till PNIT- metoden

Det PNIT- metoden har lagt till är Toxikologin som är läran om gifters egenskaper och verkningar. Många kemiska ämnen i vår omgivning påverkar våra signalsubstanser negativt och rubbar därmed balansen mellan känslor, nervsystem och immunförsvar och det endokrina systemet.  

Om vi lär oss förstå våra känslor i terapi men glömmer att se över vårt sätt att leva är risken stor att vi fösämrar vår hälsa. Detta – som vi kallar livsstilsförändring – är kanske det största arbetet för oss människor att göra.

 Visste du att...


Om du lägger locket på ditt känsloliv så påverkar du produktionen av signalsubstanser som är livsnödvändiga för din hälsa.

 
stäng