brain.jpg

Hjärnan, ett universum i dig!

Den ser ut som en större valnöt, den är stor som två knutna nävar och den styr allt vad vi människor företar oss. Vår hjärna är kanske universums mest komplexa och märkligaste föremål.

 

Med hjälp av ca 100 miljarder nervceller som har kontakt med tusentals andra ser hjärnan till att vi fungerar. Aldrig lediga, ständigt kommunicerande nervceller som sänder upp till 300 signaler per sekund, signaler som omformas från elektriska till kemiska och tillbaka till elektriska igen.

Den mänskliga hjärnan har sett likadan ut i ca 30 000 år, men i takt med att omvärlden förändrats har hjärnans sätt att arbeta utvecklats.

 

Hjärnan älskar att utvecklas och att ha kul. Ponera att alla människor skulle bete sig mer som barn och tonåringar och bara följa sin lust, vad skulle detta få för konsekvenser för individen och världen? Att följa det vi kallar för "lustprincipen" ger ett flöde i hjärnan, och människor som är i sitt flöde mår helt enkelt bra.

Hur skulle det se ut i världen om alla människor mådde bra?

 

Det optimala flödet i hjärnan är när biokemin fungerar bra, när våra signalsubstanser, hormoner, enzymer och alla andra ämnen fungerar på bästa tänkbara sätt.

När elektriciteten övergår i biokemi tar signalsubstanserna över kommunikationen i synapsen, som är det gap som finns mellan cellerna. Signalsubstanserna styrs av hormoner som styrs av signalsubstanser som i sin tur påverkas av enzymer och andra ämnen. Med tanke på all denna komplexitet är det viktigt att signalsubstanserna är i balans och att mängden är tillräcklig, detta är precis vad PNIT-metoden hjälper till med.

 

Alla dessa kemiska ämnen påverkas av vad vi tänker, känner och gör samt av vad vi äter, och tvärtom, påverkas våra tankar, känslor och beteenden av de kemiska ämnen som styr hjärnan.

Alltså: jag kan tänka på en sak och jag påverkar min biokemi, som påverkar mitt känsloliv, som påverkar vilka beslut jag fattar, som i förlängningen styr hur jag lever mitt liv.

 

Konklusionen av detta skulle vara att jag har ett oerhört stort ansvar för hur jag lever mitt liv, spännande och skrämmande på samma gång!

 

Idag är det för de flesta uppenbart att kropp och själ hör ihop, är ett, men så har det inte alltid sett ut. Buddha som levde runt 400 f.kr. lär ha talat om människan som en helhet: "kropp-själ". När sedan René Descartes på 1600-talet kom med sin Platonska "själ-kropps-dualism", började läkarna ta hand om kroppen och prästerna om hjärnan, själen och psyket. Tyvärr verkar det som om detta har varit det mest vedertagna fram tills för ett par decennier sedan. Idag talas det för det mesta om en helhet och om att kropp och själ hör ihop även om vi har ett mångårigt arv att förändra.

 

Människans komplexitet är orsaken till att vi älskar och brinner för att utforska och upptäcka mer om dess spännande väsen.

Hjärnhalvor för olika saker

Höger hjärnhalva kontrollerar den vänstra sidan av kroppen och får också information av den. Sådant som rör känslor, rymd och kreativitet styrs härifrån

Vänster hjärnhalva kontrollerar den högra sidan av kroppen och får information av den. Språk matematik och logik styrs härifrån.

 

Hjärnhalvorna är förenade med 300 miljoner nervtrådar som ser till att informationsutbyte kan ske.


Corpus callosum kallas den del som kopplar ihop höger med vänster hjärnhalva, det finns det som talar för att kvinnor har en tjockare sådan. Detta skulle kunna göra så att kvinnor har en bättre integrerad hjärna. 
stäng