YOGA.jpg

Metoden för friskare företag & individer

PNIT-metoden är en unik metod för att hantera och förebygga ohälsa.
Metoden kan förkorta återhämtningstiden/rehabiliteringstiden vilket gör den till en ekonomiskt klok investering för företag och organisationer. Med hjälp av PNIT-metoden kan man förstå och påverka sambanden mellan känslor, nerv- och immunsystem samt hur gifter kan inverka på dessa samband.

 

För att sprida kunskapen om PNIT-metoden genomför vi
föreläsningar och seminarier.

 


PNIT-metoden:

Förkortar återhämtningstiden
I form av kortare sjukskrivning och rehabilitering. Vilket gör den till en ekonomiskt klok investering för företag och organisationer.

Verkar för en medvetande höjning
Med hjälp av PNIT-metoden kan man förstå sambandet mellan känslor, stress, miljöpåverkan och nerv- och immunsystem.

Förebygger ohälsa och sjukdom
Långtidssjukskrivningar och stressrelaterade sjukdomar är idag ett stort problem. Spridningen av användandet av PNIT-metoden innebär att fler får möjlighet att förkorta samt förebygga långtidssjukskrivningar.

Bryter negativa mönster
Konceptet är väl beprövat och genomarbetat med goda resultat. Det har använts vid behandling för de som lidit av utmattnings-syndrom. I dec 2009 kom boken "Går signalen fram?" av Dr. Birgitta Brunes och Christian Brunes där den vetenskapliga bakgrunden och praktiska erfarenheter av metoden närmare beskrivs.

Ger ett verktyg
Till de som redan idag arbetar med stressrelaterade sjukdomar, dvs:
Läkare
Kuratorer, psykologer
Rehabiliteringsansvariga vid försäkringskassan
HR-ansvariga
Terapeuter och hälsoutvecklare
Företagshälsovården

 

 

 

 

   

 

 

 

Visste du att...

Signalsubstanser är ämnen (som kroppen själv tillverkar) som gör att hjärnan kan skicka och motta information från resten av kroppen?

Se och hör oss på Youtube..

 

Några kursdeltagare...

 

Testa din signalsubstans personlighet...

 

Läs om PNIT på

Hypotyreos...


Länktips...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
stäng